Súťaž je ukončená
Videá

Víťaz 3. kola

Laura - počmáranie obálky

VÝSLEDKY UKONČENÉHO
4. KOLA SÚŤAŽE